Nazwisko i imię:
Jachowicz Stanisław (1796—1857).
Tytuł:
Bajki i powiastki... Wydanie ozdobione 24 drzeworytami według rysunku W. Gersona.
Miejsce i rok wydania:
Petersburg, nakł. i druk. Bolesława Maurycego Wolffa, 1860,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., IV, 168; złp. 10. Są tu m. in. przekłady bajek: Ezopa; J. P. Clarisa Monana; J. Gaya; Chr. Gellerta; Fryd. Hagedorna; J. Heya; Fr. Hoffmanna; G. Lessinga; G. Pfeffela; K. Schmidta; A. Schoppego i Willamowa. Ak. — Jag. — Nar. — Ossol. — toż. Wydanie drugie ozdobione 24 drzeworytami według rysunku W. Gersona. Petersburg, nakł. Bolesława Maurycego Wolffa, druk. G. B. Teubnera w Lipsku, 1876, w 8ce, str. 4 nl., IV, 136, tabl. 1. Przekłady jak w wydaniu z r. 1860. Nar. — Ossol. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un.
Całość:
Jachowicz Stanisław (1796—1857).
Bajki i powiastki... Wydanie ozdobione 24 drzeworytami według rysunku W. Gersona.
Petersburg, nakł. i druk. Bolesława Maurycego Wolffa, 1860,
w 8ce, str. 4 nl., IV, 168; złp. 10.
Są tu m. in. przekłady bajek: Ezopa; J. P. Clarisa Monana; J. Gaya; Chr. Gellerta; Fryd. Hagedorna; J. Heya; Fr. Hoffmanna; G. Lessinga; G. Pfeffela; K. Schmidta; A. Schoppego i Willamowa.
Ak. — Jag. — Nar. — Ossol.
— toż. Wydanie drugie ozdobione 24 drzeworytami według rysunku W. Gersona. Petersburg, nakł. Bolesława Maurycego Wolffa, druk. G. B. Teubnera w Lipsku, 1876, w 8ce, str. 4 nl., IV, 136, tabl. 1.
Przekłady jak w wydaniu z r. 1860.
Nar. — Ossol. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un.