Nazwisko i imię:
Jachimowski Władysław Julian ks.
Tytuł:
Pieśni polskie-apostolskie, na pamiątkę pielgrzymki rzymskiej 1888 r. Ułożył X. ... Tom I.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1888,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 131, 1 nl., kor. 2. Jag.
Całość:
Jachimowski Władysław Julian ks.
Pieśni polskie-apostolskie, na pamiątkę pielgrzymki rzymskiej 1888 r. Ułożył X. ... Tom I.
Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1888,
w 8ce małej, str. 131, 1 nl., kor. 2.
Jag.