Nazwisko i imię:
Instrukcya dla weterynarzy.
Tytuł:
Instrukcya dla weterynarzy.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Rady lekars., 1839,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 13. (Po polsku i po rosyjs.).
Całość:
Instrukcya dla weterynarzy.
Instrukcya dla weterynarzy.
Warszawa, nakł. Rady lekars., 1839,
w 8ce, str. 13. (Po polsku i po rosyjs.).