Nazwisko i imię:
Instrukcya dla werk majstrów.
Tytuł:
Instrukcya dla werkmajstrów warsztatów, dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Orgelbranda Synów, 1882,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 30. Jag.(?)
Całość:
Instrukcya dla werk majstrów.
Instrukcya dla werkmajstrów warsztatów, dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej.
Warszawa, druk. Orgelbranda Synów, 1882,
w 12ce, str. 30.
Jag.(?)