Nazwisko i imię:
Instrukcya dla starszego werk majstra.
Tytuł:
Instrukcya dla starszego werkmajstra warsztatów mechanicznych drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiej.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 10. Podpisany insp. F. Rydzewski. Warsz.Un.
Całość:
Instrukcya dla starszego werk majstra.
Instrukcya dla starszego werkmajstra warsztatów mechanicznych drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiej.
Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
w 12ce, str. 10.
Podpisany insp. F. Rydzewski.
Warsz.Un.