Nazwisko i imię:
Instrukcya dla Wagenmajstrów.
Tytuł:
Instrukcya dla Wagenmajstrów Dróg Żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiéj.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 14. Podpisani: dyr. Findeisen i inż. Teniszew. Warsz.Un.
Całość:
Instrukcya dla Wagenmajstrów.
Instrukcya dla Wagenmajstrów Dróg Żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiéj.
Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
w 8ce, str. 14.
Podpisani: dyr. Findeisen i inż. Teniszew.
Warsz.Un.