Nazwisko i imię:
Instrukcja techniczna dla użytku.
Tytuł:
Instrukcja techniczna dla użytku dróg powiatowych i gminnych w Galicji. Sporządzona w Oddziele Technicznym Wydziału Krajowego w myśl § 25. ustawy z dnia 7 lipca 1885 r. L. 39 Dziennik ustaw i rozp. kraj.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, Drukarnia I Związkowa, b. r. (z datą 1 X 1886),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., VI, 138, tabl. III, 26. Ak. — Jag. — Nar.
Całość:
Instrukcja techniczna dla użytku.
Instrukcja techniczna dla użytku dróg powiatowych i gminnych w Galicji. Sporządzona w Oddziele Technicznym Wydziału Krajowego w myśl § 25. ustawy z dnia 7 lipca 1885 r. L. 39 Dziennik ustaw i rozp. kraj.
Lwów, Drukarnia I Związkowa, b. r. (z datą 1 X 1886),
w 8ce, str. 2 nl., VI, 138, tabl. III, 26.
Ak. — Jag. — Nar.