Nazwisko i imię:
Instrukcya O użyciu.
Tytuł:
Instrukcya O użyciu teluryów i lunaryów.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Księgarni Seyfahrtha i Czajkowskiego, druk. Dzienn. Polsk., 1874,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 15, cent. 20. Jag. — Ossol. — Pozn.Un.
Całość:
Instrukcya O użyciu.
Instrukcya O użyciu teluryów i lunaryów.
Lwów, nakł. Księgarni Seyfahrtha i Czajkowskiego, druk. Dzienn. Polsk., 1874,
w 8ce małej, str. 15, cent. 20.
Jag. — Ossol. — Pozn.Un.