Nazwisko i imię:
Instrukcya dla urzędów.
Tytuł:
Instrukcya dla urzędów powiatowych i zwierzchności miejscowych na czas zbliżania się lub wybuchu cholery epidemicznej.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. E. Winiarza, 1872,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 10. Jag.
Całość:
Instrukcya dla urzędów.
Instrukcya dla urzędów powiatowych i zwierzchności miejscowych na czas zbliżania się lub wybuchu cholery epidemicznej.
Lwów, druk. E. Winiarza, 1872,
w 8ce, str. 10.
Jag.