Nazwisko i imię:
Instrukcya dla Rad.
Tytuł:
Instrukcya dla Rad Departamentowych, w skutku Artykułów 6. i 19. Dekretu Nayiaśnieyszego Pana na dniu 18. Stycznia Roku 1812. zapadłego;
Opis/komentarz:
ob. Łuszczewski J.
Całość:
Instrukcya dla Rad.
Instrukcya dla Rad Departamentowych, w skutku Artykułów 6. i 19. Dekretu Nayiaśnieyszego Pana na dniu 18. Stycznia Roku 1812. zapadłego;
ob. Łuszczewski J.