Nazwisko i imię:
Instrukcya o przyznawaniu.
Tytuł:
Instrukcya o przyznawaniu i rozpłacie wynagród za ponoszony kwaterunek w miastach Królestwa. (Z datą: Warszawa 17 (29) V 1839),
Opis/komentarz:
w 4ce małej, str. 16, tabl. 2. Podpisani: (Siergiej Pawłowicz) Szypow, (Marcin) Badeni. Ak. — Nar.
Całość:
Instrukcya o przyznawaniu.
Instrukcya o przyznawaniu i rozpłacie wynagród za ponoszony kwaterunek w miastach Królestwa. (Z datą: Warszawa 17 (29) V 1839),
w 4ce małej, str. 16, tabl. 2.
Podpisani: (Siergiej Pawłowicz) Szypow, (Marcin) Badeni.
Ak. — Nar.