Nazwisko i imię:
Instrukcya do przeprowadzenia obliczenia.
Tytuł:
Instrukcya do przeprowadzenia obliczenia ludności według ustawy z dnia 29. Marca 1869 L 67 D. P. P. i ministerialnego reskryptu z dnia 6. Sierpnia 1880 L. 103 D. P. P. wydana staraniem c. k. Namiestnictwa.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Wydawcy, druk. Gazety Narod. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1880,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 22, 4 nl., centów 25. Jag.
Całość:
Instrukcya do przeprowadzenia obliczenia.
Instrukcya do przeprowadzenia obliczenia ludności według ustawy z dnia 29. Marca 1869 L 67 D. P. P. i ministerialnego reskryptu z dnia 6. Sierpnia 1880 L. 103 D. P. P. wydana staraniem c. k. Namiestnictwa.
Lwów, nakł. Wydawcy, druk. Gazety Narod. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1880,
w 4ce, str. 22, 4 nl., centów 25.
Jag.