Nazwisko i imię:
Instrukcya obejmująca przepisy.
Tytuł:
Instrukcya obejmująca przepisy o składkach kwaterunkowych w miastach Królestwa. (Z datą: Warszawa 13 (25) V 1842),
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 48, tabl. 1. Podpisani: (Aleks. Aleksandrowicz) Pisarew, Skowroński, (Sokrat) Starynkiewicz. Ak. — Nar. — Warsz.Un.
Całość:
Instrukcya obejmująca przepisy.
Instrukcya obejmująca przepisy o składkach kwaterunkowych w miastach Królestwa. (Z datą: Warszawa 13 (25) V 1842),
w 12ce, str. 48, tabl. 1.
Podpisani: (Aleks. Aleksandrowicz) Pisarew, Skowroński, (Sokrat) Starynkiewicz.
Ak. — Nar. — Warsz.Un.