Nazwisko i imię:
Instrukcya dla Prowizora.
Tytuł:
Instrukcya dla Prowizora Zakładu Towarzystwa Dobroczynności. (Odb. z Rocznika LVIII Tow. Dobroczynności).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1877,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 13. Podpisani: K. Hoszowski i Leon Cyfrowicz. Jag.
Całość:
Instrukcya dla Prowizora.
Instrukcya dla Prowizora Zakładu Towarzystwa Dobroczynności. (Odb. z Rocznika LVIII Tow. Dobroczynności).
Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1877,
w 8ce, str. 13.
Podpisani: K. Hoszowski i Leon Cyfrowicz.
Jag.