Nazwisko i imię:
Instrukcya dla wszystkich proboszczów.
Tytuł:
Instrukcya dla wszystkich proboszczów administratorów probostw i dozorców kościołów i innych fundacyi dotycząca się zarządzenia i dozorowania majątków katolickich kościołów, probostw, fundacyi i zakładów przy kościołach tychże będących jakoteż i składania rachunków z tegoż w dyecezyi chełmińskiej, wyd. dnia 29 października 1850 roku.
Miejsce i rok wydania:
Chełmno, druk. W. F. Lokdego, 1852,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 20.
Całość:
Instrukcya dla wszystkich proboszczów.
Instrukcya dla wszystkich proboszczów administratorów probostw i dozorców kościołów i innych fundacyi dotycząca się zarządzenia i dozorowania majątków katolickich kościołów, probostw, fundacyi i zakładów przy kościołach tychże będących jakoteż i składania rachunków z tegoż w dyecezyi chełmińskiej, wyd. dnia 29 października 1850 roku.
Chełmno, druk. W. F. Lokdego, 1852,
w 8ce, str. 20.