Nazwisko i imię:
Instrukcya dla dyrektorów.
Tytuł:
Instrukcya dla dyrektorów przy Szkole Departamentowey Płockiey.
Miejsce i rok wydania:
Płock, w Drukarni Płockiej, 1812,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 68, tabl. 1. Ak.
Całość:
Instrukcya dla dyrektorów.
Instrukcya dla dyrektorów przy Szkole Departamentowey Płockiey.
Płock, w Drukarni Płockiej, 1812,
w 8ce małej, str. 68, tabl. 1.
Ak.