Nazwisko i imię:
Instrukcya przepisana przez dyrektora.
Tytuł:
Instrukcya przepisana przez dyrektora generalnego dóbr i lasów narodowych, księstwa warszawskiego r. 1811. (Warszawa, 1811),
Opis/komentarz:
folio, str. 4 nl. Podpisany Marcin Badeni. — Zawiera nadto: Dziennik dla podleśniczego, w 4ce, k. 6. Jag.
Całość:
Instrukcya przepisana przez dyrektora.
Instrukcya przepisana przez dyrektora generalnego dóbr i lasów narodowych, księstwa warszawskiego r. 1811. (Warszawa, 1811),
folio, str. 4 nl.
Podpisany Marcin Badeni. — Zawiera nadto: Dziennik dla podleśniczego, w 4ce, k. 6.
Jag.