Nazwisko i imię:
Instrukcya dla Dyrekcyów.
Tytuł:
Instrukcya dla Dyrekcyów Skarbowych Departamentowych. (Z datą: Warszawa 15 XII 1810),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 112. Podpisani: (Jan) Węgleński, P. Dittmar. Jag. — Warsz.Un.
Całość:
Instrukcya dla Dyrekcyów.
Instrukcya dla Dyrekcyów Skarbowych Departamentowych. (Z datą: Warszawa 15 XII 1810),
w 8ce, str. 112.
Podpisani: (Jan) Węgleński, P. Dittmar.
Jag. — Warsz.Un.