Nazwisko i imię:
Instrukcya dla Dyrekcyi.
Tytuł:
Instrukcya dla Dyrekcyi urzędników Towarzystwa zaliczkowego w Krakowie.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Towarzystwa zaliczkowego, druk. Fr. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, 1879,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8. Jag(?).
Całość:
Instrukcya dla Dyrekcyi.
Instrukcya dla Dyrekcyi urzędników Towarzystwa zaliczkowego w Krakowie.
Kraków, nakł. Towarzystwa zaliczkowego, druk. Fr. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, 1879,
w 8ce, str. 8.
Jag(?).