Nazwisko i imię:
Instrukcya dla Dyrekcyi.
Tytuł:
Instrukcya dla Dyrekcyi Szczegółowych Dyrekcyi Głównéy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1826,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 176, 3 nl., tabl. 1, złp. 1. Podpisani: (J.) Zajączek, Kossecki, X. Lubecki. Ak. — Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un.
Całość:
Instrukcya dla Dyrekcyi.
Instrukcya dla Dyrekcyi Szczegółowych Dyrekcyi Głównéy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1826,
w 8ce, str. 2 nl., 176, 3 nl., tabl. 1, złp. 1.
Podpisani: (J.) Zajączek, Kossecki, X. Lubecki.
Ak. — Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un.