Nazwisko i imię:
Instrukcya służbowa dla dróżników.
Tytuł:
Instrukcya służbowa dla dróżników przy drogach gminnych w powiecie krakowskim wydana przez Technika powiatowego i nadzorcę dróg powiatu Krakowskiego.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. W. Korneckiego, 1884,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8. Autorem Jan Bociański. — Obacz też Bociański Jan (Instrukcya dla drożników przy drogach powiatowych). Jag.
Całość:
Instrukcya służbowa dla dróżników.
Instrukcya służbowa dla dróżników przy drogach gminnych w powiecie krakowskim wydana przez Technika powiatowego i nadzorcę dróg powiatu Krakowskiego.
Kraków, druk. W. Korneckiego, 1884,
w 8ce, str. 8.
Autorem Jan Bociański. — Obacz też Bociański Jan (Instrukcya dla drożników przy drogach powiatowych).
Jag.