Nazwisko i imię:
Instrukcya dla dozorów.
Tytuł:
Instrukcya dla dozorów szkolnych. (Ustanowiona przez Izbę Edukacyjną na sesji w dniu 16 października 1808).
Miejsce i rok wydania:
B. m., (1808),
Opis/komentarz:
folio, str. 7 nl. Podpisani: Stanistaw Potocki, J. Lipiński. Ak. — Czart. — Jag. — Łop. — Ossol. — Pozn.TPN. — Warsz.Un.
Całość:
Instrukcya dla dozorów.
Instrukcya dla dozorów szkolnych. (Ustanowiona przez Izbę Edukacyjną na sesji w dniu 16 października 1808).
B. m., (1808),
folio, str. 7 nl.
Podpisani: Stanistaw Potocki, J. Lipiński.
Ak. — Czart. — Jag. — Łop. — Ossol. — Pozn.TPN. — Warsz.Un.