Nazwisko i imię:
Instrukcya dla dozorów.
Tytuł:
Instrukcya dla dozorów magazynowych chleba, legumin i trunków, 18 Stycznia 1811 r.,
Opis/komentarz:
fol.
Całość:
Instrukcya dla dozorów.
Instrukcya dla dozorów magazynowych chleba, legumin i trunków, 18 Stycznia 1811 r.,
fol.