Nazwisko i imię:
Gwagnin (Guagnini) Aleksander (z Werony; 1534—1614).
Tytuł:
Z Kroniki Sarmacyi europejskiej, Alexandra Gwagnina z Werony, hrabie pałacu laterańskiego, rycerza pasowanego i rotmistrza J. K. M. Opisanie Polski, W. Ks. Litewskiego, ziemie ruskiéj, ziemie pruskiej, ziemie intflantskiej (!), ziemie żmudzkiej. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka Polska, zesz. 18—22).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, druk. Czasu, 1860,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. IV (Przedmowa K. J. Turowskiego), 3 nl., 8—375, złr. 2. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Gwagnin (Guagnini) Aleksander (z Werony; 1534—1614).
Z Kroniki Sarmacyi europejskiej, Alexandra Gwagnina z Werony, hrabie pałacu laterańskiego, rycerza pasowanego i rotmistrza J. K. M. Opisanie Polski, W. Ks. Litewskiego, ziemie ruskiéj, ziemie pruskiej, ziemie intflantskiej (!), ziemie żmudzkiej. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka Polska, zesz. 18—22).
Kraków, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, druk. Czasu, 1860,
w 8ce, str. IV (Przedmowa K. J. Turowskiego), 3 nl., 8—375, złr. 2.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.