Nazwisko i imię:
Guzy M.
Opis/komentarz:
ob. Gwiazda Górnoszlązka (1892).
Całość:
Guzy M.
ob. Gwiazda Górnoszlązka (1892).