Nazwisko i imię:
Guziur Józef ks. (1829—1918).
Opis/komentarz:
ob. Boone Jan Chrz. (Pociecha 1861); Kempis (a) Tomasz (O naśladowaniu 1860, 1862).
Całość:
Guziur Józef ks. (1829—1918).
ob. Boone Jan Chrz. (Pociecha 1861); Kempis (a) Tomasz (O naśladowaniu 1860, 1862).