Nazwisko i imię:
Abakanowicz Bruno (1852–1900).
Tytuł:
Zarys statyki wykreślnej, napisał... docent Akad. Techn. we Lwowie, część I.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Rogosza, nakł. Przeglądu Techn., 1876,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 80 i tabl. I–IX w 4ce. Z przedpłatą na część II 4 fl. Jag. – Pozn. TPN
Całość:
Abakanowicz Bruno (1852–1900).
Zarys statyki wykreślnej, napisał... docent Akad. Techn. we Lwowie, część I.
Lwów, druk. Rogosza, nakł. Przeglądu Techn., 1876,
w 8ce, str. 2 nl., 80 i tabl. I–IX w 4ce. Z przedpłatą na część II 4 fl.
Jag. – Pozn. TPN