Nazwisko i imię:
Giraudeau Bonawentura ks. (1697—1774).
Tytuł:
Historye i przypowieści X. ... i niektórych innych pisarzy. Przełożone z francuzkiego na język polski przez X.P.(awła) Rzewuskiego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. XX. Misjonarzy u Ś. Krzyża, 1851,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. XVI, 3 nl., 588 (strona ostatnia oznaczona mylnie jako 587), 4 nl., złp. 6 gr. 20, cena zniżona kop. 30. Treść: E. A. Giraudeau: Krótka wiadomość o życiu i pismach księdza Bonawentury Giraudeau; tenże: Duch historyi i przypowieści. — Część I: Sierota niepowolna; Niewolnik; Manna na puszczy; Lunatyk; Astronom u Lapończyków; Łowiec żmij; Belka w wodzie; Empedokles na górze Etnie; Określenie życia teraźniejszego; Wyrocznia Delficka; Pokutnik Papiezki; O Nitce Żywota; Osobliwszy smak króla Bulgarów; Niewierny Hrabia; Młody Narcys; Poeta wywiedziony z błędu; Sen zabawny Zakonnika; Filozof; Nieroztropny Wędrowiec; Herb Marcina V. Papieża; Algebrysta; Nadobna Julia; Nieszczęśliwy Wędrowiec; Przemysł Agrypiny; Dworzanie popadli w niełaskę; Miłość Tygrana i Berenniki; Piękne przystosowanie jednego miejsca Anakreonta poety; Król Kastylii, albo okoliczność przyjazna; Piotr niedołężny; Przystojny Młodzian; Historya Alimeda; Ufność w opiece Maryi; Kamień filozoficzny; Maryanna albo Sierota; Mikroskop; Arystenes; Zażalenia Kreteńczyków przed Jowiszem. — Część II: Historyi(!) i przypowieści X. Champion de Nilon: Uwiadomienie Autora; Łakomiec; Kapucyn i oficer; Pomarańcze; Pies i Wąż; Balon; Dwu wędrowców; Książe i Wieśniak; Spadkobierca; Nierozsądna odpowiedź; Dwie Drogi; Nierozsądny; Zakonnik i Ogrodnik; Rzeki; Damokles; Kalender; Puścizna stracona; Wojsko obozem rozłożone; Dwóch braci; Wzgląd ludzki; Małpa; Młody Szwajcar; Głupi; Złodzieje; Obraz; Droga do Nieba; Prawdziwa zasługa; Zły sługa; Trzech chorych; Sen Pustelnika; Rodzina obłąkana; Ubogi ze swojej winy; Niewdzięczny; Nawrócony mimo swéj woli; Łódka; Szczególniejsi współbiesiadnicy; Zbawienna pomyłka; Dwa naczynia; Jonasz; Trzęsienie ziemi; Ezop na dworze; Święty Wacław; Rok odkupu; Heraklius; Smutna uczta; Godła namiętności; Dwie własne miłości; Lekarstwo raz do roku; Młody Książe; Pustelnik i Wieśniak; Niedorzeczność; Heroiczny przemysł przyjaciela; Miłość synowska; Proboszcz i człowiek świecki; Żar; Zwycięztwo łaski. — Część III. Historye i przypowieści księdza Doré z Towarzystwa Jezusowego: Kwiaty albo bukiet doskonały; Dozorca; Dwa Zwierciadła; Celestyn, albo dziecię nieba pragnące; Historya Józefiny, albo sekret zrobienia swéj powinności przyjemną sobie; Piękny czyn dziecięcia; Dzwony; Ogród; Mała Ludwika, albo siedmioletnie dziécię; Zwierze narowów pełne, ujarzmione nareszcie; Rozmowa dwóch przyjaciołek. — Część IV: Historye i przypowieści P. Manfrediniego: Kosztowna Perła; Nieroztropni żeglarze; Młody podróżnik; Nierostropni pasterze; Zarozumiały wieśniak; Trzech poddanych użalają się na swego króla; Rozmaici chorzy szukający zdrowia pijąc wodę z różnych źródeł; Matka trzem swoim synom powiada, gdzie ich ojciec, i jak się mogą dostać do niego; Wieczorna zabawa; Poczciwy wieśniak. Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.Un. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Giraudeau Bonawentura ks. (1697—1774).
Historye i przypowieści X. ... i niektórych innych pisarzy. Przełożone z francuzkiego na język polski przez X.P.(awła) Rzewuskiego.
Warszawa, druk. XX. Misjonarzy u Ś. Krzyża, 1851,
w 8ce, str. XVI, 3 nl., 588 (strona ostatnia oznaczona mylnie jako 587), 4 nl., złp. 6 gr. 20, cena zniżona kop. 30.
Treść: E. A. Giraudeau: Krótka wiadomość o życiu i pismach księdza Bonawentury Giraudeau; tenże: Duch historyi i przypowieści. — Część I: Sierota niepowolna; Niewolnik; Manna na puszczy; Lunatyk; Astronom u Lapończyków; Łowiec żmij; Belka w wodzie; Empedokles na górze Etnie; Określenie życia teraźniejszego; Wyrocznia Delficka; Pokutnik Papiezki; O Nitce Żywota; Osobliwszy smak króla Bulgarów; Niewierny Hrabia; Młody Narcys; Poeta wywiedziony z błędu; Sen zabawny Zakonnika; Filozof; Nieroztropny Wędrowiec; Herb Marcina V. Papieża; Algebrysta; Nadobna Julia; Nieszczęśliwy Wędrowiec; Przemysł Agrypiny; Dworzanie popadli w niełaskę; Miłość Tygrana i Berenniki; Piękne przystosowanie jednego miejsca Anakreonta poety; Król Kastylii, albo okoliczność przyjazna; Piotr niedołężny; Przystojny Młodzian; Historya Alimeda; Ufność w opiece Maryi; Kamień filozoficzny; Maryanna albo Sierota; Mikroskop; Arystenes; Zażalenia Kreteńczyków przed Jowiszem. — Część II: Historyi(!) i przypowieści X. Champion de Nilon: Uwiadomienie Autora; Łakomiec; Kapucyn i oficer; Pomarańcze; Pies i Wąż; Balon; Dwu wędrowców; Książe i Wieśniak; Spadkobierca; Nierozsądna odpowiedź; Dwie Drogi; Nierozsądny; Zakonnik i Ogrodnik; Rzeki; Damokles; Kalender; Puścizna stracona; Wojsko obozem rozłożone; Dwóch braci; Wzgląd ludzki; Małpa; Młody Szwajcar; Głupi; Złodzieje; Obraz; Droga do Nieba; Prawdziwa zasługa; Zły sługa; Trzech chorych; Sen Pustelnika; Rodzina obłąkana; Ubogi ze swojej winy; Niewdzięczny; Nawrócony mimo swéj woli; Łódka; Szczególniejsi współbiesiadnicy; Zbawienna pomyłka; Dwa naczynia; Jonasz; Trzęsienie ziemi; Ezop na dworze; Święty Wacław; Rok odkupu; Heraklius; Smutna uczta; Godła namiętności; Dwie własne miłości; Lekarstwo raz do roku; Młody Książe; Pustelnik i Wieśniak; Niedorzeczność; Heroiczny przemysł przyjaciela; Miłość synowska; Proboszcz i człowiek świecki; Żar; Zwycięztwo łaski. — Część III. Historye i przypowieści księdza Doré z Towarzystwa Jezusowego: Kwiaty albo bukiet doskonały; Dozorca; Dwa Zwierciadła; Celestyn, albo dziecię nieba pragnące; Historya Józefiny, albo sekret zrobienia swéj powinności przyjemną sobie; Piękny czyn dziecięcia; Dzwony; Ogród; Mała Ludwika, albo siedmioletnie dziécię; Zwierze narowów pełne, ujarzmione nareszcie; Rozmowa dwóch przyjaciołek. — Część IV: Historye i przypowieści P. Manfrediniego: Kosztowna Perła; Nieroztropni żeglarze; Młody podróżnik; Nierostropni pasterze; Zarozumiały wieśniak; Trzech poddanych użalają się na swego króla; Rozmaici chorzy szukający zdrowia pijąc wodę z różnych źródeł; Matka trzem swoim synom powiada, gdzie ich ojciec, i jak się mogą dostać do niego; Wieczorna zabawa; Poczciwy wieśniak.
Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.Un. — Tor.Un. — Warsz.Un.