Nazwisko i imię:
Giraud.
Opis/komentarz:
ob. Pawlicki Piotr (Thése 1869).
Całość:
Giraud.
ob. Pawlicki Piotr (Thése 1869).