Nazwisko i imię:
Girardin Jan (1803—1884).
Tytuł:
O gnojach uważanych jako nawozy przez ..., professora chemii agronomicznej w Rouen, członka Towarzystwa Agronomicznego Paryskiego i t.d. i t.d. Wydanie V. dzieła uwieńczonego p(rzez) Tow(arzystwo) agron(omiczne) w Cher i przyjętego pr(zez) Radę główną Niższéj Sekwany, pr(zez) Centralne Towarz(ystwo) Agronomii w Rouen i p(rzez) Stowarzyszenie normalne. Tłómaczenie z francuzkiego z przedmową obejmującą treściwy rys chemii agronomicznéj na rzecz Tow(arzystwa) pomoc(y) nauk.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. Księgarni J.K. Żupańskiego, druk. Pawickiego & Gube, 1853,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. VIII, 240, V, 1 nl.; złr. 3, cent. 20. Tłumaczył T. M. i dedykował swemu bratu Leonowi Kazubskiemu. — Na str. 1—68 wstęp tłumacza. Gdańsk — Jag. — Kórnik — Łop.— Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn. Un. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Girardin Jan (1803—1884).
O gnojach uważanych jako nawozy przez ..., professora chemii agronomicznej w Rouen, członka Towarzystwa Agronomicznego Paryskiego i t.d. i t.d. Wydanie V. dzieła uwieńczonego p(rzez) Tow(arzystwo) agron(omiczne) w Cher i przyjętego pr(zez) Radę główną Niższéj Sekwany, pr(zez) Centralne Towarz(ystwo) Agronomii w Rouen i p(rzez) Stowarzyszenie normalne. Tłómaczenie z francuzkiego z przedmową obejmującą treściwy rys chemii agronomicznéj na rzecz Tow(arzystwa) pomoc(y) nauk.
Poznań, nakł. Księgarni J.K. Żupańskiego, druk. Pawickiego & Gube, 1853,
w 8ce, str. VIII, 240, V, 1 nl.; złr. 3, cent. 20.
Tłumaczył T. M. i dedykował swemu bratu Leonowi Kazubskiemu. — Na str. 1—68 wstęp tłumacza.
Gdańsk — Jag. — Kórnik — Łop.— Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn. Un. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Wrocł.Un.