Nazwisko i imię:
Girardin (de) Émile (1806—1881).
Opis/komentarz:
obacz Chojecki Edmund (Réponse 1855); Czas (Krak.); Forster Karol (Klasom 1868); Gazeta Codzienna (Warsz.); Gazeta Narodowa (Lwów); Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego; La Forge Anat. (Pologne en 1864); Nakwaski M.H.; Pfeffel C. (Lettres 1849); Postęp (Lwów 1848); Studya polityczne (1866).
Całość:
Girardin (de) Émile (1806—1881).
obacz Chojecki Edmund (Réponse 1855); Czas (Krak.); Forster Karol (Klasom 1868); Gazeta Codzienna (Warsz.); Gazeta Narodowa (Lwów); Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego; La Forge Anat. (Pologne en 1864); Nakwaski M.H.; Pfeffel C. (Lettres 1849); Postęp (Lwów 1848); Studya polityczne (1866).