Nazwisko i imię:
Kamprat Ignacy.
Opis/komentarz:
ob. Przewodnik Kółek Rolniczych (Lwów).
Całość:
Kamprat Ignacy.
ob. Przewodnik Kółek Rolniczych (Lwów).