Nazwisko i imię:
Kalinowska Maria z Gruszeckich.
Tytuł:
Pamięci Ludwika Rozwadowskiego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Aleks. Ginsa, 1870,
Opis/komentarz:
fol., 1 karta. Odbito 120 egzempl. Jag.(?)
Całość:
Kalinowska Maria z Gruszeckich.
Pamięci Ludwika Rozwadowskiego.
Warszawa, druk. Aleks. Ginsa, 1870,
fol., 1 karta.
Odbito 120 egzempl.
Jag.(?)