Nazwisko i imię:
Kalina Antoni (1846—1906).
Tytuł:
Projekt jednolitego skrócenia tytułów zabytków staropolskiego języka. Referat na zjazd im. Kochanowskiego. (Odb. z t. V Archiwum Komisyi literackiej Akademii Umiejętności).
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki], 1884,
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. 2 nl. Lub.Un.Kat. — Nar. — Wrocł.Un.
Całość:
Kalina Antoni (1846—1906).
Projekt jednolitego skrócenia tytułów zabytków staropolskiego języka. Referat na zjazd im. Kochanowskiego. (Odb. z t. V Archiwum Komisyi literackiej Akademii Umiejętności).
Tamże [Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki], 1884,
w 8ce większej, str. 2 nl.
Lub.Un.Kat. — Nar. — Wrocł.Un.