Nazwisko i imię:
Kalina Antoni (1846—1906).
Tytuł:
O liczebnikach w języku staropolskim jako przyczynek do historyii języka polskiego przez Dra ... (Odb. z t. VI Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Filologicznego Akademii Umiejętności).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Kraków, 1878),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 73, 1 nl. Ak. — Gdańsk — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Ks.M.
Całość:
Kalina Antoni (1846—1906).
O liczebnikach w języku staropolskim jako przyczynek do historyii języka polskiego przez Dra ... (Odb. z t. VI Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Filologicznego Akademii Umiejętności).
B. m. b. r. (Kraków, 1878),
w 8ce, str. 73, 1 nl.
Ak. — Gdańsk — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Ks.M.