Nazwisko i imię:
Kaleński W. (z Żytomierza).
Opis/komentarz:
ob. Ogrodnik Polski (Warsz.).
Całość:
Kaleński W. (z Żytomierza).
ob. Ogrodnik Polski (Warsz.).