Nazwisko i imię:
Horoszkiewicz Julian (1816—1900).
Tytuł:
Mowa..., na pierwszem publicznem posiedzeniu zboru ruskiego we Lwowie dnia 15go Czerwca 1848.
Miejsce i rok wydania:
(Lwów), nakł. Franciszka Pillera, z Druk. Nar. im. Ossolińskich, (1848),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8. Czart. — Jag. — Nar. — Ossol.
Całość:
Horoszkiewicz Julian (1816—1900).
Mowa..., na pierwszem publicznem posiedzeniu zboru ruskiego we Lwowie dnia 15go Czerwca 1848.
(Lwów), nakł. Franciszka Pillera, z Druk. Nar. im. Ossolińskich, (1848),
w 8ce, str. 8.
Czart. — Jag. — Nar. — Ossol.