Nazwisko i imię:
Horoszewicz.
Opis/komentarz:
ob. Kurier Warszawski.
Całość:
Horoszewicz.
ob. Kurier Warszawski.