Nazwisko i imię:
Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899).
Opis/komentarz:
obacz Ateneum (Warsz.); Gazeta Lwowska; Głos Narodu (Krak.); Kosmos (Lwów); Rocznik Towarzystwa Technicznego Lwowskiego; Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydz. Matem.-Przyr. Akad. Umiejętności; Wszechświat (Warsz.).
Całość:
Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899).
obacz Ateneum (Warsz.); Gazeta Lwowska; Głos Narodu (Krak.); Kosmos (Lwów); Rocznik Towarzystwa Technicznego Lwowskiego; Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydz. Matem.-Przyr. Akad. Umiejętności; Wszechświat (Warsz.).