Nazwisko i imię:
Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899).
Tytuł:
Zasada momentów przygotowanych, przyczynek do analitycznej mechaniki, napisał ... (Odb. z t. VIII Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Matem.-Przyrod. Akad. Umiej.).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 14. Jag.
Całość:
Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899).
Zasada momentów przygotowanych, przyczynek do analitycznej mechaniki, napisał ... (Odb. z t. VIII Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Matem.-Przyrod. Akad. Umiej.).
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
w 8ce, str. 14.
Jag.