Nazwisko i imię:
Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899).
Tytuł:
O tak zwanym czwartym stanie skupienia, napisał ... (Odb. z t. VIII Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 37. Ak.—Jag.
Całość:
Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899).
O tak zwanym czwartym stanie skupienia, napisał ... (Odb. z t. VIII Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.).
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
w 8ce, str. 37.
Ak.—Jag.