Nazwisko i imię:
Abisynia.
Opis/komentarz:
ob. Rasslas; Żagiell Ig. (Podróż 1884).
Całość:
Abisynia.
ob. Rasslas; Żagiell Ig. (Podróż 1884).