Nazwisko i imię:
Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan).
Opis/komentarz:
obacz Biesiada Literacka; Biblioteka nowa uniwersalna arcydzieł lit. europ.; Chołoniewski Ant. (Nieśmiertelni 1898); Czas; Dziennik Polski (Lwów); Gaz. Lwowska; Gaz. Narodowa (Lwów); Gaz. Przemyska; Kraj (Petersb.); Kur. Codzienny (Warsz.); Kur. Niedzielny (Warsz.); Łowiec (Lwów); Myśl (Krak.); Przedświt (Lwów); Przegląd Lwowski; Przegląd Literacki (Krak.); Przegląd Polit. Społ. i Lit.; Przegląd Polski (Krak.); Przegląd Powsz. (Krak.); Rola (Warsz.); Słowo Polskie; Szczutek (Lwów); Świat (Kraków); Tyg. Illustrowany; Wiek (Warsz.).
Całość:
Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan).
obacz Biesiada Literacka; Biblioteka nowa uniwersalna arcydzieł lit. europ.; Chołoniewski Ant. (Nieśmiertelni 1898); Czas; Dziennik Polski (Lwów); Gaz. Lwowska; Gaz. Narodowa (Lwów); Gaz. Przemyska; Kraj (Petersb.); Kur. Codzienny (Warsz.); Kur. Niedzielny (Warsz.); Łowiec (Lwów); Myśl (Krak.); Przedświt (Lwów); Przegląd Lwowski; Przegląd Literacki (Krak.); Przegląd Polit. Społ. i Lit.; Przegląd Polski (Krak.); Przegląd Powsz. (Krak.); Rola (Warsz.); Słowo Polskie; Szczutek (Lwów); Świat (Kraków); Tyg. Illustrowany; Wiek (Warsz.).