Nazwisko i imię:
(Alfons Liguori św.)
Opis/komentarz:
obacz Jełowicki Aleks. (Korona 1843); Kopyciński Ad. ks. (O sakramencie 1883 i n.); Leszczyński St.(?); Łubieński Rog. (O powołaniu 1893); R. J. ks. (Żywot 1893); Rogalski Ad. (Wybór kazań 1842–3); Skarżyński Zygm. (Matka Boska 1896, 1900).
Całość:
(Alfons Liguori św.)
obacz Jełowicki Aleks. (Korona 1843); Kopyciński Ad. ks. (O sakramencie 1883 i n.); Leszczyński St.(?); Łubieński Rog. (O powołaniu 1893); R. J. ks. (Żywot 1893); Rogalski Ad. (Wybór kazań 1842–3); Skarżyński Zygm. (Matka Boska 1896, 1900).