Nazwisko i imię:
Alfons Maria Liguori św. (1696–1787).
Tytuł:
Uwielbienia Maryi przez..., tłómaczenie O. Prokopa Kapucyna (Leszczyńskiego).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. K. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1877,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. XXII, 597. Jag. – Nar. – toż. Wydanie drugie. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880, w 8ce małej, str. XXIII i 585, 1 złr. 80 cent. Jag. – toż. Wydanie trzecie. Tamże, 1889, w 8ce małej, str. XXIV i 606, kor. 3.60, rb. 1.35. Jag. – toż. Wyd. 5. Tamże, 1897, w 8ce, str. XVI, 501, kor. 2.40, rb. 1. Jag. – Ossol.
Całość:
Alfons Maria Liguori św. (1696–1787).
Uwielbienia Maryi przez..., tłómaczenie O. Prokopa Kapucyna (Leszczyńskiego).
Kraków, nakł. K. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1877,
w 8ce małej, str. XXII, 597.
Jag. – Nar.
– toż. Wydanie drugie. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880, w 8ce małej, str. XXIII i 585, 1 złr. 80 cent.
Jag.
– toż. Wydanie trzecie. Tamże, 1889, w 8ce małej, str. XXIV i 606, kor. 3.60, rb. 1.35.
Jag.
– toż. Wyd. 5. Tamże, 1897, w 8ce, str. XVI, 501, kor. 2.40, rb. 1.
Jag. – Ossol.