Nazwisko i imię:
Alfons Maria Liguori św. (1696–1787).
Tytuł:
O wewnętrzném umartwieniu. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ...
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1888,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 32. Jag.
Całość:
Alfons Maria Liguori św. (1696–1787).
O wewnętrzném umartwieniu. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ...
Tamże [Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1888,
w 8ce, str. 2 nl., 32.
Jag.