Nazwisko i imię:
Alfons Maria Liguori św. (1696–1787).
Tytuł:
Sposób ciągłego obcowania z Bogiem. Tłómaczenie O. Prokopa kapucyna (Leszczyńskiego).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, u M. Orgelbranda, 1874,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 157, 15 kop. Warsz.Un. – toż. Wydanie drugie. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda synów. 1880, w 16ce małej, str. 137 i 2 nl., 20 kop, Warsz.Un. – toż. (Tłom. o. Prokopa, Kapucyna). Detroit Mich., druk. Seminaryum Polskiego, 1890, w 12ce, str. VI i 7–85, 3 nl. Jag. – toż. Wyd. 3. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, 1896, w 32ce, str. X i 119, kop. 20. Warsz.Un.
Całość:
Alfons Maria Liguori św. (1696–1787).
Sposób ciągłego obcowania z Bogiem. Tłómaczenie O. Prokopa kapucyna (Leszczyńskiego).
Warszawa, u M. Orgelbranda, 1874,
w 16ce, str. 157, 15 kop.
Warsz.Un.
– toż. Wydanie drugie. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda synów. 1880, w 16ce małej, str. 137 i 2 nl., 20 kop,
Warsz.Un.
– toż. (Tłom. o. Prokopa, Kapucyna). Detroit Mich., druk. Seminaryum Polskiego, 1890, w 12ce, str. VI i 7–85, 3 nl.
Jag.
– toż. Wyd. 3. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, 1896, w 32ce, str. X i 119, kop. 20.
Warsz.Un.