Nazwisko i imię:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Tytuł:
Program Książki Jubileuszowej dla J. I. Kraszewskiego. (Inc.: Grono literatów i publicystów warszawskich powzięło na zgromadzeniu r. z. zamiar upamiętnienia 30-ej rocznicy zawodu literackiego J. I. Kraszewskiego wydaniem książki zbiorowej, na którą złożyć się mają prace rozmaitych pisarzy polskich...).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. S. Lewentala, 1878,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 3 nl. Drukowane w dwóch szpaltach na kolumnie. Na s. 3 nl. pod tekstem: Adres Redakcyi: Antoni Pietkiewicz, w Warszawie, Nowy Świat Nr. 39. Jag.
Całość:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Program Książki Jubileuszowej dla J. I. Kraszewskiego. (Inc.: Grono literatów i publicystów warszawskich powzięło na zgromadzeniu r. z. zamiar upamiętnienia 30-ej rocznicy zawodu literackiego J. I. Kraszewskiego wydaniem książki zbiorowej, na którą złożyć się mają prace rozmaitych pisarzy polskich...).
Warszawa, druk. S. Lewentala, 1878,
w 4ce, str. 3 nl.
Drukowane w dwóch szpaltach na kolumnie.
Na s. 3 nl. pod tekstem: Adres Redakcyi: Antoni Pietkiewicz, w Warszawie, Nowy Świat Nr. 39.
Jag.