Nazwisko i imię:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Tytuł:
Odezwa w sprawie Książki jubileuszowej dla J. I. Kraszewskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m. i r. (Lwów, 1878),
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1. Publikacja lwowskiej księgi jubileuszowej nie doszła do skutku. Informację o edycji podaje Władysław Wisłocki, Bibliografia obchodu uroczystości jubileuszowych J. I. Kraszewskiego, w: Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 1879 roku, Kraków 1881, s. 297.
Całość:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Odezwa w sprawie Książki jubileuszowej dla J. I. Kraszewskiego.
B. m. i r. (Lwów, 1878),
w 4ce, k. 1.
Publikacja lwowskiej księgi jubileuszowej nie doszła do skutku.
Informację o edycji podaje Władysław Wisłocki, Bibliografia obchodu uroczystości jubileuszowych J. I. Kraszewskiego, w: Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 1879 roku, Kraków 1881, s. 297.