Nazwisko i imię:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Tytuł:
Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 1879 r.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Komitetu wydawniczego, druk. W. L. Anczyca i Sp., (Kraków, G. Gebethner i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff), 1881,
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. 8 nl., 342, tabl. 1 (portret jubilata), z rycinami w tekście; złr. w. a. 4 = rub. 3 kop. 60 = marek 8. Pod tytułem: Dochód przeznaczony na pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie. Na s. 7 nl. wstęp bez tytułu podpisany przez członków Komitetu wydawniczego, z datą: Kraków, dnia 7 maja 1881. Na s. 1-105: I. Rok jubileuszowy, z podpisem: Alfred Szczepański. Na s. 107-108: II. Dyplomy udzielone J. I. Kraszewskiemu. Na s. 109-150: III. Adresy. Na s. 153-199: IV. Dary. Na s. 201-231: V. Telegramy. Na s. 233-253: VI. Współudział w obchodach ludów pobratymczych, z podpisem: A. H. K. (Adam Honory Kirkor). Na s. 255-279: VII. Głosy prasy zagranicznej, z podpisem: Adam Bełcikowski. Na s. 281-320: VIII. Bibliografia obchodu uroczystości jubileuszowych J. I. Kraszewskiego (ze skorowidzem abecadłowym), z podpisem: Wł. (Władysław) Wisłocki. Na s. 321-326: IX. Medale i medaliki wybite ku uczczeniu jubileuszu J. I. Kraszewskiego, z podpisem: X. Ign. Polkowski (ks. Ignacy Polkowski). Na s. 327-333: Zakończenie, z podpisem: Adam Bełcikowski. Na s. 335-342: Lista Prenumeratorów. Czart. - Gdańsk - Jag. - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muzeum JIK - Tor.Ks.Kop. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 1879 r.
Kraków, nakł. Komitetu wydawniczego, druk. W. L. Anczyca i Sp., (Kraków, G. Gebethner i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff), 1881,
w 8ce większej, str. 8 nl., 342, tabl. 1 (portret jubilata), z rycinami w tekście; złr. w. a. 4 = rub. 3 kop. 60 = marek 8.
Pod tytułem: Dochód przeznaczony na pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie.
Na s. 7 nl. wstęp bez tytułu podpisany przez członków Komitetu wydawniczego, z datą: Kraków, dnia 7 maja 1881.
Na s. 1-105: I. Rok jubileuszowy, z podpisem: Alfred Szczepański.
Na s. 107-108: II. Dyplomy udzielone J. I. Kraszewskiemu.
Na s. 109-150: III. Adresy.
Na s. 153-199: IV. Dary.
Na s. 201-231: V. Telegramy.
Na s. 233-253: VI. Współudział w obchodach ludów pobratymczych, z podpisem: A. H. K. (Adam Honory Kirkor).
Na s. 255-279: VII. Głosy prasy zagranicznej, z podpisem: Adam Bełcikowski.
Na s. 281-320: VIII. Bibliografia obchodu uroczystości jubileuszowych J. I. Kraszewskiego (ze skorowidzem abecadłowym), z podpisem: Wł. (Władysław) Wisłocki.
Na s. 321-326: IX. Medale i medaliki wybite ku uczczeniu jubileuszu J. I. Kraszewskiego, z podpisem: X. Ign. Polkowski (ks. Ignacy Polkowski).
Na s. 327-333: Zakończenie, z podpisem: Adam Bełcikowski.
Na s. 335-342: Lista Prenumeratorów.
Czart. - Gdańsk - Jag. - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muzeum JIK - Tor.Ks.Kop. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.